Συνεχίζονται και το νέο έτος οι αιμοληψίες στο 2ο ΚΑΠΗ Καρδίτσας (Λαχανά και Βορ. Ηπείρου), το δεύτερο χώρο που έχει διαμορφώσει εντός της πόλης το Τμήμα Αιμοδοσίας.
Παράλληλα αιμοληψίες πραγματοποιούνται κανονικά και στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καρδίτσας με όλα τα μέτρα προφύλαξης και με την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων.
Άλλωστε μια φιάλη αίματος γεμίζει με την αγάπη και την προσφορά του εθελοντή αιμοδότη
και αδειάζει βοηθώντας μέχρι και τρεις συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη.
Κ.Π.