Ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι διαδικασίες δημοπράτησης, προκειμένου να συμβασιοποιηθεί η μελέτη ανακατασκευής οδικού τμήματος μήκους 2 χλμ περίπου, στον άξονα Καρδίτσα -Ρεντίνα, από το πέρας της γέφυρας Σοφαδίτη μετά την Τοπική Κοι-
νότητα Κέδρου, έως τη σύνδεση με τον ανισόπεδο κόμβο Ανάβρας του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε 65.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα