Νοσοκομείο, πυροσβεστική, ΤΕΙ και γήπεδα χαρακτηρίζονται εκχερσωμένες χορτολιβαδικές εκτάσεις

Αντιμέτωποι με νέο «πονοκέφαλο» και ταλαιπωρία βρίσκονται δημότες και φορείς του Νομού, μετά από την ανάρτηση του δασικού χάρτη για το σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δασών Καρδίτσας.

Ιδιωτικές και δημόσιες εκτάσεις, που καλλιεργούνται ή εμπεριέχουν ανεγερθέντα κτίσματα, έχουν «πρασινίσει» (χαρακτηρίζονται με κάποιον δασικό ή χορτολιβαδικό τύπο) με βάση το δασικό χάρτη που αναρτήθηκε την 1η Μαρτίου για το Νομό Καρδίτσας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν περιοχές στα σύνορα του αστικού ιστού της Καρδίτσας, που χαρακτηρίζονται ως «εκχερσωμένες χορτολιβαδικές». Το ζήτημα είναι ότι στις συγκεκριμένες εκτάσεις βρίσκονται και λειτουργούν το Νοσοκομείο, εγκαταστάσεις της υπό εκκαθάρισης Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τα γραφεία της ΔΕΗ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το σχολικό συγκρότημα της οδού Τρικάλων, οι εγκαταστάσεις των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ, το γήπεδο του Άρη και του Πλαστήρα, καθώς και το γήπεδο του Αστέρα Καρδίτσας.

Στο… μικροσκόπιο

των υπηρεσιών των Δήμων

Οι δασικοί χάρτες και τα προβλήματα που προκύπτουν, έχουν μπει ήδη στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών των Δήμων. Καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται στις κοίτες ποταμών εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Δήμου Παλαμά και συγκεκριμένα στις περιοχές του Πέτρινου, της Συκεώνας, του Αγ. Δημητρίου και εν μέρει των Ορφανών.

Όμοια ζητήματα φαίνεται ότι έχουν προκύψει και στην περιοχή των Σοφάδων, όπου ο δασικός χάρτης έχει «πρασινίσει» εκτάσεις παρακείμενες σε ποτάμια, στις οποίες μάλιστα λειτουργούν αντλιοστάσια.

Λανθασμένες οριοθετήσεις περιοχών και προβλήματα σε ιδιωτικές εκτάσεις προκύπτουν και στην περιοχή του Δήμου Μουζακίου, καθώς και σε περιπτώσεις ιδιωτών που έχουν οικίες έξω από τις οικιστικές πυκνώσεις στο Δήμο Αργιθέας.

Στο Δήμο Λ. Πλαστήρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση του θέματος.

Το ζήτημα καλούνται να παρακολουθούν στενά οι πολίτες, για να μην βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, όπως οι διάφοροι περιορισμοί που μπορεί να προκύψουν λόγω υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, η επιβολή προστίμων ή ακόμη και η απώλεια επιδοτήσεων σε αγροτικές εκτάσεις.

Υποβολή αντιρρήσεων

Απαιτείται να  προσέξουν ιδιαίτερακαι απευθυνόμενοι στους μηχανικούς και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων. Η διαδικασία των αντιρρήσεων ξεκινάει μεθαύρο Παρασκευή και θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου για τους κατοίκους του εσωτερικού και τις 17 Ιουλίου για τους κατοίκους του εξωτερικού, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας.

Σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση επισημαίνει: « Από την Διεύθυνση Δασών Καρδίτσας, ανακοινώνεται ότι με την αριθμ. πρωτ. 474/31878/01-03-2019 (Α.Δ.Α.:6ΔΠΥΟΡ10-ΣΗΟ) ταυτάριθμη απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας του “Ελληνικού Κτηματολογίου” (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx),

ο δασικός χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3889/2010(Φ.Ε.Κ.182 Α΄), όπως ισχύει.

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα του “Ελληνικού Κτηματολογίου”, μέσω της οποίας, και μόνο, μπορούν να υποβάλλονται αντιρρήσεις κατά το περιεχόμενο αυτού. Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την 15-03-2019 και λήγει την 27-06-2019. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, δηλαδή λήγει την 17-07-2019.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνον στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί της αμφισβητούμενης δασικής, χορτολιβαδικής και βραχώδους ή πετρώδους έκτασης.

Ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, αντίρρηση μπορεί να υποβάλλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, ή περιβαλλοντική οργάνωση ή άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο του αναρτημένου δασικού χάρτη και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης (ΣΥΑΔΧ) που βρίσκονται:

1. ΣΥΑΔΧ Καρδίτσας, με έδρα τη Δ/νση Δασών Καρδίτσας, Χ. Φλωράκη Τέρμα, 43100 Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 2441079849-79854, τηλεομοιοτυπία (Fax) 2441040857, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου(email) syadx.karditsas@apdthest.gov.gr.

2. ΣΥΑΔΧ Μουζακίου, με έδρα το Δασαρχείο Μουζακίου, 43060 Μουζάκι, τηλ. επικοινωνίας 2445049152-49155, τηλεομοιοτυπία (Fax) 24450-49151, δ/νση ηλ. ταχυδρομείου(email) syadx.mouzakiou@apdthest.gov.gr.,

αλλά και στη Δ/νση Δασών Καρδίτσας Χ. Φλωράκη Τέρμα, Καρδίτσα, τηλ. επικοινωνίας 24410-80144,80139 τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 07:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ, καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αντιρρήσεων.

Επίσης για λόγους ενημέρωσης ο αναρτημένος δασικός χάρτης βρίσκεται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr), και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (http://www.apdthest.gov.gr).