Τους εκπροσώπους του Δήμου Μουζακίου στις Γενικές Συνελεύσεις της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας εξέλεξε το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίαση.
Συγκεκριμένα, ύστερα από μυστική ψηφοφορία που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το σώμα εξέλεξε τους δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που μαζί με το Δήμαρχο Φάνη Στάθη θα εκπροσωπούν το Δήμο στην ΠΕΔ Θεσσαλίας. Από τη διαδικασία εξελέγησαν η δημοτική σύμβουλος Ελένη Ρούσσα από τη διοικούσα παράταξη και η Παρασκευή Ντούρβα, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας.
Κ.Π.