Αντιμέτωπα με την δική τους… επιδημία είναι τα πλατάνια στον ορεινό όγκο του Νομού Καρδίτσας και σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Πρόκειται για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani.
Μεγάλες εκτάσεις, πλατανοδάση στις όχθες ποταμών αλλά και αιωνόβια πλατάνια που έχουν συνδεθεί με την παράδοση, αφανίζονται σε όλη τη χώρα, καθώς η ασθένεια έχει πάρει διαστάσεις επιδημίας.
Το πρόβλημα έχει εμφανιστεί και στην περιοχή της Αργιθέας, ενώ σε μικρότερο βαθμό και στην περιοχή του Μουζακίου γεγονός που έχει οδηγήσει το Δασαρχείο στη λήψη μιας σειράς μέτρων από το 2011.
Παράλληλα στις 9 Ιουλίου, η Διεύθυνση Δασών, προχώρησε στην οριοθέτηση ζωνών στις τοπικές κοινότητες Βραγγιανών, Πετρωτού, Καλής Κώμης και Μουζακίου στους Δήμους Αργιθέας και Μουζακίου, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό και την εξάλειψη της ασθένειας.

Στις περιοχές αυτές διακρινονται δύο επί μέρους ζώνες ως εξής:
α)Εστιακή ζώνη ακτίνας 100 μέτρων γύρω από το σημείοστο οποίο διαπιστώθηκε ο επιβλαβής οργανισμός, εντός της οποίας απαγορεύεται χωρίς άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, να πραγματοποιηθούν χωματουργικές εργασίες (διανοίξεις δρόμων και ρεμάτων, αμμοληψίες ή ακόμα και όργωμα αγρών).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που θα δοθεί άδεια από την Δασική Υπηρεσία για να εκτελεσθούν έργα στις συγκεκριμένες περιοχές, θα πρέπει να ακολουθηθεί σχολαστικό πλύσιμο των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν ενώ στη συνέχεια πρέπει να γίνει απολύμανση με μυκητοκτόνο σκεύασμα.
β)Ζώνη ασφαλείας ακτίνας ενός χιλιομέτρου γύρω από την εστιακή ζώνη, εντός της οποίας θα γίνονται συνεχείς έλεγχοι για τον εντοπισμό της ασθένειας και άμεση επέμβαση για την καταστροφή των προσβεβλημένων δένδρων στα αρχικά στάδια προσβολής. Η μεταφορά φυτευτικού υλικού ή ξύλου πλατάνου απαγορεύεται από τις ζώνες προς άλλες περιοχές