Μείωσή του θα φέρει περισσότερα εσοδα

Του Γιάννη Κολλάτου

Ο ορισμός του «φαύλου κύκλου» επαληθεύθηκε στα χρόνια των μνημονίων στην Ελλάδα: Αυξάναμε τους φορολογικούς συντελεστές για να περιορίσουμε τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Οι αυξημένοι συντελεστές όμως έφερναν μείωση κατανάλωσης, αύξηση της φοροδιαφυγής, συρρίκνωση των εισοδημάτων και τελικώς μείωση της φορολογητέας ύλης. Έτσι, παρά τους αυξημένους συντελεστές, τα φορολογικά έσοδα που εισπράττονταν ήταν τελικώς λιγότερα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ανάγκη και για νέα αύξηση των φορολογικών συντελεστών

Στα οικονομικά αυτό το προσδιορίζει η καμπύλη Laffer:

Βασίζεται στην απλή λογική διαπίστωση ότι, όταν ο φορολογικός συντελεστής είναι μηδέν, το κράτος δεν εισπράττει καθόλου έσοδα και όταν είναι ίσος με 100% πάλι το κράτος δεν εισπράττει έσοδα, λόγω του ότι οι φορολογούμενοι δεν έχουν κανένα κίνητρο να δουλέψουν, από τη στιγμή που το κράτος θα τους πάρει όλα τα χρήματα μέσω της φορολογίας.

Το 2016 το κράτος εισέπραξε από τη φορολογία στα καύσιμα 6 δις ευρώ, όσο περίπου είναι το ΑΕΠ της Κύπρου.

Όμως σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ οι πωλήσεις καυσίμων κίνησης και θέρμανσης μειώθηκαν σωρευτικά κατά 37% την περίοδο 2008-2015, άρα και τα φορολογικά έσοδα,παρά το γεγονός ότι στο διάστημα αυτό είχαμε και αύξηση του ΕΦΚ και αύξηση του ΦΠΑ . Συνεπώς στην περίοδο των μνημονίων λόγω της γενικότερης ύφεσης αλλά και της αύξησης του ΕΦΚ στα καύσιμα, είχαμε καθίζηση στα έσοδ, ενώ άνθισε το λαθρεμπόριο και η νοθεία, όπως συμβαίνει πάντα σε περιπτώσεις υψηλής φορολογίας

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών Μαγνησίας Βασιλική Κοντοχρήστου μιλώντας στο «Μαγκαζίνο της Θεσσαλίας» έκανε έκκληση στο υπουργείο Οικονομικών να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα σημειώνοντας ότι στα 20 ευρώ βενζίνης τα 16 είναι φόρος, ή στα 100 τα 75 .. Θα έχει περισσότερα έσοδα από φόρους, τόνισε το κράτος γιατί θα αλλάξει η ψυχολογία, θα κινηθούν οι μεταφορές, οι βιομηχανίες, η αγροτική παραγωγή, ενώ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε γενίκευση της αγρανάπαυσης στο θεσσαλικό κάμπο.

«Αγρότες δεν σπέρνουν γιατί αδυνατούν να φουλάρουν τα τρακτέρ και αυτό είναι καταστροφικό για όλη την παραγωγική αλυσίδα» κατέληξε η πρόεδρος των βενζινοπωλών.

Είναι λοιπόν πλέον καιρός να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα προκειμένου να επανακκινήσει η εθνική οικονομία.

Δεν μπορεί να μένουν χωράφια ακαλλιέργητα, γιατί αυτό συνεπάγεται ύφεση. Οι αγρότες δεν θα παράγουν, οι μεταφορείς δεν θα μεταφέρουν τα προϊόντα τους, οι βιομηχανίες δεν θα τα μεταποιούν και δεν θα τα εξάγουν και θα συνεχίζεται ο αέναος κύκλος της μετανάστευσης και της αποεπένδυσης…

Από την ιστορία της υπερφορολόγησης των καυσίμων χαμένη βγαίνει μόνο η πραγματική οικονομία.