Ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες που ισχύουν σήμερα.

Με απλά λόγια, το ποσό της πληρωμής θα είναι το ίδιο με την περσινή χρονιά. Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει σε έξι ίσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως και τα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

Το τοπίο της φορολόγησης των ακινήτων στο Νομό Καρδίτσας διαμορφώνεται ως εξής: Για ακίνητη περιουσία αξίας μέχρι 60.000 ευρώ ο κατώτερος ΕΝΦΙΑ θα είναι 174 ευρώ και ο ανώτερος 180 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία αξίας 60,001 ευρώ έως 70.000 ευρώ, ο κατώτερος ΕΝΦΙΑ θα είναι 181 ευρώ και ο ανώτερος 188 ευρώ.

Για ακίνητη περιουσία αξίας 70,001 έως 80.000 ευρώ, ο κατώτατος ΕΝΦΙΑ θα είναι 186 ευρώ και ο ανώτατος 193 ευρώ. Για ακίνητη περιουσία 80.001 έως ένα εκατ. ευρώ, ο κατώτατος ΕΝΦΙΑ θα είναι 199 ευρώ και ο ανώτατος 206 ευρώ. Τέλος, για ακίνητη περιουσία αξίας πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, ο κατώτατος φόρος θα είναι 224 ευρώ και ο ανώτατος 232 ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα