«Πράσινο φως» από το Παρακαταθηκών και Δανείων για τις ΔΕΥΑ Καρδίτσας και Μουζακίου

«Πράσινο φως» στη χορήγηση επενδυτικών δανείων στις ΔΕΥΑ Καρδίτσας και Μουζακίου για την εκτέλεση έργων βελτίωσης των υποδομών ύδρευσης άναψε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Πρόκειται για έργα που έχουν ενταχθεί στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
Συγκεκριμένα για τη ΔΕΥΑ Καρδίτσας το έργο αφορά την επέκταση, βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας συνολικού προϋπολογισμού 10,5 εκ ευρώ.
Οι πόροι της χρηματοδότησης θα αντληθούν κατά 50% (5,27 εκ ευρώ) από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και κατά 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Το έργο για τη ΔΕΥΑ Μουζακίου έχει προϋπολογισμό 6,5 εκ ευρώ και αφορά τις βελτιώσεις υποδομών ύδρευσης στο Δήμο Μουζακίου. Οι πόροι θα αντληθούν κατά 3,2 εκ ευρώ από την ΕΤΕπ και κατά 3,2 εκ ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.