Πτώση των βάσεων στο σύνολο των Τμημάτων του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύουν στην Καρδίτσα αναμένεται τη φετινή χρονιά. Μάλιστα οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι σε τρία από τα τέσσερα τμήματα οι βάσεις εισαγωγής θα πέσουν κάτω από τα 10.000 μόρια, με μοναδική εξαίρεση το Τμήμα της Κτηνιατρικής.

Η εκτίμηση της διαμόρφωσης των βάσεων 2020 περιέχει πολλές νέες παραμέτρους. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ο επιχειρούμενος περιορισμός των μετεγγραφών, που αναμένεται να έχει επηρεάσει τον τρόπο που δήλωσαν τις σχολές στο μηχανογραφικό τους δελτίο οι υποψήφιοι, καθώς αναμένεται να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών από τα μεγάλα αστικά κέντρα που επέλεξαν σχολές στην περιφέρεια, εκτός της οικογενειακής εστίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»