Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης θέλει να περάσει ο Δήμος Σοφάδων

Θα καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης ύψους 2,15 εκ ευρώ στο «Αντώνης Τρίτσης»

Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης θέλει να περάσει ο Δήμος Σοφάδων, ο οποίος θα καταθέσει πρόταση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και την τοποθέτηση των ανάλογων υποδομών.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων ενέκρινε την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «υποδομές ηλεκτροκίνησης- ηλεκτρικά οχήματα- σταθμοί φόρτισης του Δήμου Σοφάδων» στην πρόσκληση ΑΤ12 με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» για χρηματοδότηση από τον Άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
Η πρόταση χρηματοδότησης, όπως την παρουσιάζει ο «Νέος Αγών» αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
*Υποέργο 1: Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων και των απαιτούμενων σταθμών φόρτισης προϋπολογισμού 2.120.074 ευρώ.
Συγκεκριμένα η πρόταση θα περιλαμβάνει:
– Τρία (3) επιβατηγά οχήματα τύπου SUV πέντε (5) θέσεων.
– Ένα (1) όχημα SUV υβριδικό plug-in πέντε (5) θέσεων.
– Ένα (1) όχημα Van επτά (7) έως εννιά (9) θέσεων.
-Δύο (2) απορριμματοφόρα ανοικτά ανατρεπόμενα με μηχανισμό ανύψωσης κάδων (και με μηχανισμό πρέσας αν υπάρχει).
– Ένα (1) όχημα καλαθοφόρο.
– Ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου με σταθερή καρότσα.
– Ένα (1) φορτηγό ανοικτού τύπου με ανατρεπόμενη καρότσα.
– Οι σταθμοί φόρτισης των οχημάτων μαζί με την απαιτούμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης (Φορτιστές επιδαπέδιοι AC με δυνατότητες φόρτισης 22KW, Φορτιστές επιδαπέδιοι AC διπλοί με δυνατότητες φόρτισης 22KW, Σταθμοί φόρτισης επιδαπέδιοι DC (ταχυφορτιστές) με δυνατότητα φόρτισης 50KW).
– Συντήρηση – Υποστήριξη για έξι (6) μήνες.
*Υποέργο 2: Συμβουλευτική και επιστημονική υποστήριξη για το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στην πρόσκληση ΑΤ12 «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στους Δήμους» 6.200,00 ευρώ
*Υποέργο 3: Έργα σύνδεσης, μεταφοράς, αποκατάστασης δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) 22.320,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.