Την εκπόνηση μελετών για την Κοίμηση της Θεοτόκου Γελάνθης και τη Μονή Προδρόμου Παλιουρίου ενέκρινε η Υπουργός Πολιτισμού

Tην εκτέλεση εργασιών του έργου «Εκπόνηση μελετών για την προστασία και ανάδειξη του
Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Γελάνθης τοπικής κοινότητας Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων ενέκρινε το Υπουργείο Πολιτισμού με αποφαση που υπογράφει η υπουργός Λίνα Μενδώνη. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:
α) Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης αποκατάστασης του μνημείου
β) Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης
γ) Εκπόνηση μελέτης Συντήρησης Τοιχογραφιών, ξυλόγλυπτων, ξύλινων και λίθινων στοιχείων του μνημείου.
Για την εκτέλεση των εργασιών και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας,  εγκρίνεται συνολική δαπάνη ποσού 45.000 ευρώ.

Επίσης ενέκρινε την εκτέλεση εργασιών για την «Εκπόνηση μελετών για την προστασία και ανάδειξη της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου τοπικής κοινότητας Παλιουρίου της Δημοτικής Ενότητας Καλλιφωνίου του Δήμου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν στα εξής:
α) Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης Αποκατάστασης του Μνημείου.
β) Εκπόνηση Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης
γ) Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης τοιχογραφιών, ξύλινων και λίθινων στοιχείων του μνημείου.
Για την εκτέλεση του έργου και κάθε άλλη ενέργεια στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας εγκρίνεται  συνολική δαπάνη ποσού 45.000 ευρώ.