Στην υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του Γενικού Λυκείου- Γυμνασίου Μαγούλας στο Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας, θα προχωρήσει ο Δήμος Μουζακίου.
Την απόφαση έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου και ο Δήμος θα υποβάλει πρόταση στην Πρόσκληση 081 του άξονα προτεραιότητας 3 «Προστασία του Περιβάλλοντος –μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία» του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020.
Η πρόταση θα αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γενικού Λυκείου-Γυμνασίου Μαγούλας, με στόχο την αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του, από κατηγορία Η που είναι σήμερα σε κατηγορία Β.