Τρία έργα ύψους 1 εκ ευρώ για την αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Σοφάδων

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Ο ΙΑΝΟΣ

Τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων αποκατάστασης των ζημιών που υπέστη από τον «Ιανό» το δίκτυο αγροτικής οδοποιίας προωθεί ο Δήμος Σοφάδων.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ενέκρινε κατά πλειοψηφία την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση τριών έργων συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ για το αγροτικό οδικό δίκτυο των Δημοτικών Ενοτήτων Σοφάδων, Μενελαΐδας, Ταμασίου και Άρνης προωθεί ο Δήμος Σοφάδων.
Συγκεκριμένα η οικονομική επιτροπή ενέκρινε την Τρίτη κατά πλειοψηφία την παραλαβή των μελετών και την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τα εξής τρία έργα:
– Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο (αγροτική οδοποιία) που προκλήθηκε από τη θεομηνία «Ιανός» στη Δ.Ε Σοφάδων, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ
– Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο (αγροτική οδοποιία) που προκλήθηκε από τη θεομηνία «Ιανός» στις Δ.Ε Μενελαΐδας και Ταμασίου, προϋπολογισμού 350.000 ευρώ
– Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο (αγροτική οδοποιία) που προκλήθηκε από τη θεομηνία «Ιανός» στη Δ.Ε Άρνης, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ