Η ανοδική κίνηση στη διεθνή τιμή του εκκοκκισμένου βαμβακιού βαμβακιού είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε  μία ελαφρά άνοδο και στις τιμές του σύσπορου σε εκκοκκιστήρια της Θεσσαλίας.

Όπως μας πληροφόρησαν παραγωγοί, η τιμή στην πύλη στα εκκοκκιστήρια της ΒΙΟΛΑΡ των Αφων Μάρκου για τα ποιοτικά βαμβάκια με υγρασία κάτω από 13%, ήταν στα 43,5 λεπτά το κιλό, γεγονός που γεννά ελπίδες, ότι αν συνεχιστεί το ανοδικό κύμα και το προσεχές διάστημα, στο τέλος θα απολαύσουν ακόμη πιο υψηλές τιμές.

Θα πρέπει να συνυπολογιστεί επίσης το γεγονός ότι στις περισσότερες περιοχές της Θεσσαλίας, έχουμε φετος παραγωγές ρεκόρ, καθώς βοήθησε και ο καιρός, κατά 15 ως 25% παραπάνω στρεμματικές αποδόσεις, πράγμα που σημαίνει ότι περιορίζονται οι απώλειες στην τσέπη του παραγωγού , αφού ότι χάνει από την τιμή το κερδίζει σε κιλά, ωστόσο οι παραγωγοί -και δικαίως -ζητούν από τους εκκοκκιστές ν ασταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να δώσουν τιμες ανάλογες με τα ποιοτικά χαρακτηριστιά του βαμβακιού.