Ξεκινούν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας οι  εργασίες για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην επαρχιακής οδό Σαραντάπορο – Νεράιδα στην Π.Ε. Καρδίτσας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 981.500 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

«Σε συνεργασία με τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καρδίτσας Κώστα Νούσιο, τους περιφερειακούς συμβούλους και τις τεχνικές μας υπηρεσίες, ξεκινά  το επόμενο διάστημα ένα έργο ουσίας για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων  στο ορεινό δίκτυο της Π.Ε. Καρδίτσας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Βελτιώνουμε την προσβασιμότητα σε σημεία του δρόμου Σαραντάπορο- Νεράιδα που παρουσιάζουν προβλήματα και ενισχύουμε  την επισκεψιμότητα της περιοχής, που συνδυάζει ορεινούς όγκους φυσικού κάλλους και ζωντανούς οικισμούς. Οι άνθρωποι στα ορεινά, έχουν δικαίωμα στην ασφαλή μετακίνηση και επικοινωνία και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική οικονομία»  προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Στοιχεία έργου

Πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

-εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες,

-επιχώσεις με δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4

-κατασκευή πασσαλότοιχου με φρεατοπασσάλους διαμέτρου Φ1000,

-κατασκευή πλάκας / προβόλου για την αποκατάσταση του λειτουργικού πλάτους της οδού,

-κατασκευή φράχτη προστασίας της οδού από καταπτώσεις.

-κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου, καθαρισμός οχετών.

-ανακατασκευή του οδοστρώματος της οδού (οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση) και

-τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και  πινακίδων.