Στα… υπόψιν της κυβέρνησης παραμένει η επαναφορά του μέτρου της επιστροφής ΕΦΚ
πετρελαίου στους αγρότες, δίχως πάντως να συ κεντρώνει πολλές
πιθανότητες υλοποίησης το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα