Φοροεισπρακτικό μέτρο

Στο ξεκίνημα πανδημίας υπήρχαν ελλείψεις σε μάσκες και οι αρμόδιοι, μας έλεγαν πως δεν είναι αναγκαία η χρήση της. Αφού σαν χώρα παράγουμε σήμερα μάσκες, αναγκάζουν τον κόσμο να φοράει υποχρεωτικά σε κλειστούς χώρους, διότι όσοι δεν το πράξουν, θα πληρώσουν πρόστιμο 150 ευρώ. Αν το κράτος παρείχε δωρεάν μάσκες σε όλους, τότε θα λέγαμε πως έχει μία λογική αυτή η απόφαση. Ξεκάθαρα μιλάμε για φοροεισπρακτικό μέτρο και δικαιολογημένα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Κ.Φ.