Χρηματοδότηση για τους διανομαρχιακούς δρόμους της Αργιθέας ζητά η Περιφέρεια

ΥΨΟΥΣ 11,7 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Αίτημα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Υποδομών κατέθεσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας για τη βελτίωση των διανομαρχιακών δρόμων στην περιοχή της Αργιθέας. Η Περιφέρεια ζητά χρηματοδότηση συνολικού ύψους 11,7 εκατ. Ευρώ.
Η χρηματοδότηση αφορά τα εξής έργα:
– «Βελτίωση οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – όρια νομού προς ν. Ευρυτανίας (προς Κέδρα)», προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ
-«Βελτίωση οδού Αργύρι – Γέφυρα Αυλακίου – Καταφυλλίου» (σύνδεση με ν. Αιτωλοακαρνανίας), προϋπολογισμού 5.100.000 ευρώ.
«Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε για την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. «Το κόστος των δύο έργων υπερβαίνει τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της Περιφέρειας. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες, ωριμάσαμε τα έργα και καταθέσαμε τα Τεχνικά Δελτία στο Υπουργείο Υποδομών. Πρόκειται για δύο χρήσιμους δρόμους, που συνδέουν με συνθήκες ασφάλειας την Καρδίτσα με τους νομούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και αποφέρουν σημαντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονομική δραστηριότητα».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καρδίτσας που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, το έργο Οδός Βραγκιανά–Ρόγκια–Όρια Νομού Ευρυτανίας, βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών και αποτελεί όριο με περιοχή οικολογικού ενδιαφέροντος, συγκεκριμένα περιοχή Natura με κωδικό GR2110006 – SPA και ονομασία περιοχής «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου». Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχουν δυνατότητες μεγάλης βελτίωσης της χάραξης οριζοντιογραφικά και υψομετρικά. Πρόκειται για βελτίωση της υφιστάμενης οδού, μήκους περίπου 6.2 χλμ. και πλάτους 5 μ. χωρίς ιδιαίτερη υποδομή, που αποτελεί υπεραστική, διανομαρχιακή οδό καθώς συνδέει τον ν. Καρδίτσας με τον ν. Ευρυτανίας.
Οδός Αργυρίου – Γέφυρα Καταφυλλίου (Σύνδεση με νομό –Αιτ/ακαρνανίας)
Πρόκειται για βελτίωση της επαρχιακής οδού αριθμ. 27 «Γέφυρα Κοράκου – Αργύρι προς Ραπτόπουλο», στο τμήμα που ξεκινά από τη διασταύρωση προς Αργύρι μέχρι τη
Γέφυρα Αυλακίου-Καταφυλλίου, μήκους 6,4 χλμ. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη, το έργο βρίσκεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου» που περιλαμβάνεται στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.
Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης της χάραξης και της διατομής υφιστάμενης οδού, πλάτους περίπου 5 μ. χωρίς ιδιαίτερη υποδομή. Με την εν λόγω σύμβαση, μελετήθηκαν βελτιώσεις της χάραξης και σχεδιάστηκαν υδραυλικά έργα αποστράγγισης και απαγωγής ομβρίων υδάτων. Λόγω της περιοχής NATURA, δεν υπάρχει δυνατότητα εκτεταμένων επεμβάσεων.