Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου οι αιτήσεις αποζημίωσης για επιχειρήσεις και αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση οι πληγέντες όσον αφορά τη στήριξη της κρατικής αρωγής για επιχειρήσεις, αγροτικές ή κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν σημαντικά από το «Ντάνιελ».

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στήριξης της κρατικής αρωγής, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ως προς το πάγιο κεφάλαιο και τον εξοπλισμό τους, από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία κατά τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είτε μέσω του ΕΛΓΑ, είτε μέσω της Περιφέρειας Θεσσαλίας ορίζεται η Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023.