Προθεσμία ως τις 9 Σεπτεμβρίου έχει δώσει ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι τα έγγραφα των αρμοδίων κατά τόπους αρχών Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) και τα σχετικά πρακτικά της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία θα προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης ως υψηλής ή μη παραγωγικότητας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωσή του, αυτό ισχύει για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που απαλλάσσονται της αδειοδότησης (ισχύος ≤ 1MW), όπως για παράδειγμα ισχύει για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»