Αίτημα στο Πρόγραμμα του ΥπΑΑΤ για τις πηγές του Αγίου Γεωργίου θα υποβάλει ο Δήμος Λ. Πλαστήρα

Την υποβολή αίτησης στήριξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το έργο “Καλλιέργεια Πηγών Αγίου Γεωργίου / Υποέργο 1: Αρδευτικό Δίκτυο” και ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, το υποέργο αφορά στην κατασκευή κλειστού υπόγειου αρδευτικού δικτύου, υπό πίεση, στην περιοχή της αμπελουργικής ζώνης Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα τροφοδοτούμενο από τις πηγές Αγίου Γεωργίου καθώς και την περίσσεια – υπερχείλιση της δεξαμενής Μορφοβουνίου. Το σύνολο των δικτύων θα αποτελείται από βαρυτικούς αγωγούς τροφοδοτούμενοι από δεξαμενές αποδόσεως που κατασκευάζονται στα πλαίσια του έργου. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.260.000 ευρώ.