Με βάση την υπ’ αριθμ. απόφαση Α.Τ.Δ. Α 1122123 ΕΞ 2020/15-10-2020 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού και λόγω του γεγονότος ότι η Καρδίτσα εντάσσεται στο τρίτο (3ο) επίπεδο των προληπτικών μέτρων (υψηλό), η Δ.Ο.Υ. Καρδίτσας κάνει γνωστό, πως η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με προτεραιότητα σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.