Το Παράρτημα Φλόγα Καρδίτσας σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή» του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει στο αίθριο της
Δημοτικής Αγοράς, σήμερα Σάββατο 16 Οκτωβρίου από 10:30–15:30 και αύριο Κυριακή 17 Οκτωβρίου από 11:00–14:00 εκδήλωση με σκοπό να εγγράψει νέους εθελοντές δότες μυελού των οστών.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα