Πολλά παράπονα μας έχουν εκφράσει αναγνώστες τους τελευταίους μήνες για αλλεπάλληλες τηλεφωνικές κλήσεις που δέχονται από αριθμούς του εξωτερικού (πχ Αγγλία). Τηλεφωνικές κλήσεις τις οποίες αν τις απαντήσεις ακούγεται τηλεφωνητής.

Το πρόβλημα πέρα από την ενόχληση των πολιτών είναι ότι όσοι κάνουν το λάθος και απαντήσουν δέχονται υπέρμετρες χρεώσεις στο λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας τους. Επομένως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ και οι πάροχοι τηλεφωνίας πρέπει να μεριμνήσουν προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των καταναλωτών.
Κ.Π.