•Οι Θεσσαλοί δεν αντέχουν άλλο εμπαιγμό, η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της

Θα πρέπει επιτέλους το θέμα του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας να γίνει κτήμα όλων των Θεσσαλών και θα πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή το ζήτημα των έργων μεταφοράς νερού από τον Αχελώο προς τη Θεσσαλική πεδιάδα, γιατί πλέον είναι θέμα επιβίωσης όλης της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της χώρας λόγω της κλιματικής κρίσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα