Ιστορικό- πολιτιστικό μουσείο θα γίνει το κτίριο της αστυνομίας στη Λουτροπηγή

Με αναφορά στην τοπική ιστορία και τη Θεσσαλική Επανάσταση

Την παραχώρηση του κτηρίου της αστυνομίας Λουτροπηγής στον Πολιτιστικό Αθλητικό

Όμιλο Σμοκόβου, «ΔΟΛΟΠΙΑ ΜΕΝΕΛΑΪΣ», για φροντίδα και αξιοποίηση ως ιστορικό- πολιτιστικό μουσείο με αναφορά στην τοπική ιστορία και τη Θεσσαλική Επανάσταση του 1878 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σοφάδων.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σοφάδων στην εισήγησή του, ο Πολιτιστικός Αθλητικός Όμιλος Σμοκόβου, «ΔΟΛΟΠΙΑ ΜΕΝΕΛΑΪΣ», με έγγραφό του προς το Δήμο Σοφάδων ζήτησε να του παραχωρήσουμε το κτήριο της αστυνομίας Λουτροπηγής για φροντίδα και αξιοποίηση ως ιστορικό-πολιτιστικό μουσείου με αναφορά στην τοπική ιστορία και τη Θεσσαλική Επανάσταση του 1878.
Το ακίνητο αυτό βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 249,54 τ.μ. , είναι 2όροφο κτίσμα, κεραμοσκεπές, με κάθε όροφο να έχει επιφάνεια 93,50 τ.μ. Το Τοπικό Συμβούλιο της Κοινότητας Λουτροπηγής είχε γνωμοδοτήσει θετικά για την ως άνω παραχώρηση. Όπως αναφέρει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η παραχώρηση μπορεί να ανακληθεί με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον οι λόγοι που την έχουν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.