Χρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές παρέχει στους παραγωγούς, το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας και Ποιότητας Ελέγχου Φυτών Θεσσαλιας στο Βόλο, συστήνοντας να γίνονται ψεκασμοί με βάση τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής, προτρέποντας τους παραγωγούς να παρακολουθούν καθημερινά την εξέλιξη των φυτών. Οι ασθένειες που προσβάλλουν τα φυτά είναι κυρίως ο θρίπας, ο τετράνυχος, το ωίδιο.

Ντομάτα-Αγγούρι-Καρπούζι-Πεπόνι

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα