ΠΕΡΙΠΟΥ 69 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ

Μειωμένη θα είναι τελικά η συνδεδεμένη ενίσχυση που θα λάβουν 10.000 περίπου Καρδιτσιώτες βαμβακοπαραγωγοί, όπως είχαμε προαναγγείλει σε παλιότερα ρεπορτάζ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι δικαιούχοι θα λάβουν περίπου 69 ευρώ ανά στρέμμα, διότι το πλαφόν «έσπασε» και σε όλη τη χώρα καλλιεργήθηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια στρέμματα.

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Mαρτίου.

Την ίδια ώρα, υπογράφτηκαν από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, οι αποφάσεις που καθορίζουν το ύψος των συνδεδεμένων με την παραγωγή ενισχύσεων για επτά σημαντικές καλλιέργειες το έτος 2018.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια των οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση είναι 33.128,39 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 16.500 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (4.828.375 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 145,75 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων καρποδοτικών ψυχανθών είναι 82.539,44 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 40.000 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (6.759.725 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 81,90 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών είναι 193.872,55 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 94.558 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (25.531.408 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 131,69 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στον τομέα των καρπών με κέλυφος είναι 36.984,90 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 28.799 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (3.956.934 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 107,00 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια των μήλων είναι 8.406,51 εκτάρια και ξεπερνά την έκταση αναφοράς των 8.391 εκταρίων. Συνεπώς η μοναδιαία τιμή στήριξης υπολογίζεται διαιρώντας τον προϋπολογισμό του μέτρου για το έτος 2018 (3.956.934 ευρώ) με τα επιλέξιμα εκτάρια και διαμορφώνεται στα 470,70 ευρώ ανά εκτάριο.

Η δηλωθείσα έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια σπαραγγιού ήταν 1.656,48 εκτάρια, με αποτέλεσμα να υπολείπεται κατά 243,52 εκτάρια της έκτασης αναφοράς των 1.900 εκταρίων. Η μοναδιαία ενίσχυση για το έτος 2018 διαμορφώνεται στα 567,30 ευρώ ανά εκτάριο.

Η συνολική επιλέξιμη έκταση για τη συνδεδεμένη στήριξη στην καλλιέργεια του σκληρού σιταριού είναι 156.221,32 εκτάρια και υπολείπεται της έκτασης αναφοράς των 250.000 εκταρίων. Η μοναδιαία τιμή στήριξης ανέρχεται στα 75,98 ευρώ ανά εκτάριο.

Επισημαίνεται ότι το ύψος των συνδεδεμένων ενισχύσεων κυμαίνεται περίπου στις περσινές τιμές και η πληρωμή τους αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Την Τετάρτη το βράδυ πιστώνονται οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των σιτηρών (καρτελάκια) γύρω στα 7,5 ευρώ το στρέμμα και τη μηδική (περίπου στα 17 ευρώ)Επίσης πιστώνονται οι συνεδεμένες σ τα όσπρια είναι στα 14 ευρώ το στρέμμα (τα διατροφικά) και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή (11 ευρώ το στρέμμα), σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες,

Η συνδεδεμένη για το βαμβάκι πάει για μετά την Καθαρά Δευτέρα (μετά τις 20 Μαρτίου) και υπολογίζεται φέτος στα 67,5 ευρώ το στρέμμα.

Εντωμεταξύ άρχισαν να δίδονται στους βαμβακοπαραγωγούς συμπληρωματικά τιμολόγια των 5 λεπτών το κιλό, για όσους έχουν προγράμματα με εκκοκκιστήρια με πιστοποιημένο σπόρο. Έτσι η συνολική τιμή στο χωράφι ανεβαίνει περίπου στα 50 λεπτά το ιιλό και στην πόρτα του εκκοκκιστηρίου στα 52 με 53 λεπτά. Είχαν κοπεί αρχικά προκαταβολές στα 40 λεπτά, στη συνέχει συμπκληρωματικά τιμολόγια στα 7 λεπτά και από προχθες τα τελικά συμπληρωματικά των 5 λεπτών το κιλό (φγια παράδοση στην πύλη του εκκοκκιστηρίου).