Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας στην Επ.Ο.11 στο οδικό τμήμα από την διασταύρωση της Επ.ο 3 προς Πευκόφυτο και καθαίρεση παλιάς γέφυρας Μπαλάνου λόγω καταστροφών από τη θεομηνία “ΙΑΝΟΣ”».

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 370.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται εργασίες καθαίρεσης της παλαιάς γέφυρας Μπαλάνου, διευθέτηση της κοίτης του ποταμού Πάμισου στο σημείο, καθώς και εργασίες αποκατάστασης της βατότητας στην Επ.Ο. 3 Μουζάκι προς Πευκόφυτο με ασφαλτόστρωση στα σημεία όπου επήλθαν καταστροφές τμημάτων του καταστρώματος του δρόμου λόγω του μεγάλου όγκου νερού.

«Με γρήγορη ταχύτητα, αποκαταστήσαμε την προσβασιμότητα στην περιοχή με την κατασκευή της πρόχειρης γέφυρας Μπαλάνου. Μετά τη σύμβαση που υπογράψαμε προχωράμε στην καθαίρεση της παλιάς γέφυρας που καταστράφηκε από τη θεομηνία καθώς και στην βελτίωση του δρόμου από Μουζάκι προς Πευκόφυτο»

δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι τεχνικές υπηρεσίες της απέδειξαν ότι εργάζονται συντονισμένα και με ολοκληρωμένο σχέδιο προχωρούν στην πλήρη αποκατάσταση των υποδομών που κατέστρεψε ο “ΙΑΝΟΣ”» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Οι εργασίες

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:

Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων και οριζόντιων γεφυρών.

Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρέματος.

Εργασίες ασφαλτόστρωσης.

Τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης και στηθαίων ασφαλείας.