Μία στις τέσσερις

Σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις που υπέστη ζημιά στο Νομό Καρδίτσας
από τις πλημμύρες έχει λάβει την έγκριση του υπουργείου για την πίστωση σε
πρώτη φάση της εφάπαξ ενίσχυσης των 8.000 ευρώ. Τα τελευταία 24ωρα το υπουργείο υποδομών εξέδωσε κι άλλες αποφάσεις για την ενίσχυση των δικαιούχων, οι οποίοι έως τώρα ξεπερνούν τους 740 σε σύνολο περίπου 3.300 πληγεισών επιχειρήσεων. Οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν ακόμη πιο γρήγορα και να εκδίδονται αποφάσεις για την εφάπαξ ενίσχυση τουλάχιστον 200 επιχειρήσεων σε καθημερινή βάση, ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή της σε διάστημα 10-15 ημερών.

Κ.Π.