ΦΕΥΓΕΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ… ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Οι φόβοι που είχε εκφράσει ο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» μέσα από τη συνεχή αρθρογραφία για τη νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιβεβαιώθηκαν.

Σήμερα, δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου μέχρι στις 8 Οκτωβρίου, που προβλέπει για την Καρδίτσα το χειρότερο σενάριο.

Με το σχέδιο νόμου η Καρδίτσα είναι η… ριγμένη της υπόθεσης, καθώς χάνουμε το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, η Δασοπονία με το τμήμα Ξύλου και επίπλου συγχωνεύονται και γίνονται ένα, το τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων αλλάζει ονομασία, ενώ το Υπουργείο Παιδείας για να… χρυσώσει το χάπι, ιδρύει τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας, ένα τμήμα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και χαμηλή ζήτηση από τους φοιτητές.

Το σημαντικότερο; Η Καρδίτσα παραμένει η μοναδική Θεσσαλική πόλη χωρίς έδρα σχολής.

Ο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» είχε υπογραμμίσει επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες (βλέπε εδώ και εδώ), την ανάγκη ενός ραντεβού μεταξύ υπουργού και τοπικών φορέων, ωστόσο ορισμένοι εξ’ αυτών έδειξαν ολιγωρία στο ζήτημα, τηρώντας παθητική στάση…