“Δίνουν τα χέρια” ο Δήμος Καρδίτσας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στις σχέσεις τους με στόχο το “άνοιγμα” του Πανεπιστημίου στη τοπική κοινωνία και τη σύνδεσή του με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Μετά την πρόσφατη επίσκεψη του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκου στην έδρα του Πανεπιστημίου, το Βόλο και τη συνάντηση που είχε με στελέχη του, είναι έτοιμο το μνημόνιο συνεργασίας που οι δυο φορείς θα υπογράψουν ώστε να αρχίσει και επίσημα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο η συμπόρευσή τους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα