Το δρόμο της υλοποίησης παίρνει το έργο της κατασκευής του αρδευτικού αντλιοστασίου στο Μελισσοχώρι του Δήμου Σοφάδων.

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου ενέκρινε τα πρακτικά του ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού και κατόπιν αυτού, προέκυψε προσωρινός ανάδοχος με έκπτωση 46,43% επί της συνολικής δαπάνης του 1,4 εκ ευρώ που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του έργου.

Aντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή υποδομών που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας. Οι αντλίες και οι ηλεκτροκινητήρες αντικαθιστούνται από νέους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»