Στην προδημοσίευση των δύο προσκλήσεων στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα» που αναμένεται να τρέξουν έως το τέλος του έτος προχώρησε το ΥΠΑΑΤ. Οι προσκλήσεις αναμένεται να έχουν προϋπολογισμό ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα