Τη διενέργεια ανοιχτής ηλεκτρονικής δημοπρασίας για το υπαίθριο μουσείο σύγχρονης τέχνης «Χωρο- χρόνου Αγράφων» στη θέση Στεφάνι του Μορφοβουνίου ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λ. Πλαστήρα.

Πρόκειται για θεματικό πάρκο ιστορικής μνήμης, το οποίο θα δημιουργηθεί στην ιστορική τοποθεσία «Στεφάνι» Αγράφων, εκεί όπου ο Γ. Καραϊσκάκης είχε το καραούλι και κατόπτευε τις κινήσεις των Τούρκων.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό σε πρώτη φάση θα διαμορφωθεί έκταση ενενήντα 90 στρεμμάτων σε πάρκο. Ακολούθως θα γίνει σταδιακή εγκατάσταση εικαστικών έργων από επώνυμους καλλιτέχνες Σύγχρονης Τέχνης, με έργα τα οποία θα παραπέμπουν στην έννοια της Ελευθερίας.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»