Προσωρινός ανάδοχος για το Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς στην Ιτέα

Προσωρινό ανάδοχο του έργου αναβάθμισης του εκθεσιακού χώρου για τη λειτουργία ως Κέντρου Αγροτικής Κληρονομιάς στην Ιτέα ανακήρυξε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παλαμά.
Συγκεκριμένα η επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών για το έργο, με τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση 25,39 % και συνολική δαπάνη προσφοράς 67.148,89 ευρώ.

Σκοπός
Το έργο σκοπεύει στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Λαογραφικού Εκθετηρίου Ιτέας σε Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς Δήμου Παλαμά, μέσα από μια σειρά ήπιων παρεμβάσεων, αξιοποίησης του υπάρχοντος εκθεσιακού υλικού, συμπλήρωσης και αναβάθμισης προβολής με σύγχρονα μέσα.

Στοχεύει στην σύγχρονη επιστημονικά και τεχνολογικά προσέγγιση και απόδοση της ιστορίας που διαθέτει και προβάλει το υφιστάμενο Λαογραφικό Εκθετήριο Ιτέας, τον εμπλουτισμό της σε στοχευμένες θεματικές ενότητες όπως είναι οι αγροτικές εργασίες σε προϊόντα κύριας ενασχόλησης των κατοίκων της περιοχής στα προηγούμενα χρόνια (βαμβάκι κ.α.), και παροχής οργανωμένης μόνιμης έκθεσης και διαδραστικών εμπειριών στους επισκέπτες.

Συνοπτικά, στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου πολιτισμού πολλαπλής λειτουργικότητας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου, που θα απευθύνεται στους κατοίκους του Δήμου και ευρύτερης περιοχής.