Στην επιβολή προστίμων σε τρεις επαγγελματίες προχώρησε μικτό κλιμάκιο που διενήργησε ελέγχους στη λαϊκή αγορά της Καρδίτσας για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, κλιμάκιο αποτελούμενο από επόπτη, τον ελεγκτικό μηχανισμό της περιφερειακής ενότητας και δημοτικούς αστυνομικούς πραγματοποίησε ελέγχους στη χθεσινή εβδομαδιαία λαϊκή αγορά της Καρδίτσας και επέβαλε τρία πρόστιμα ύψους 500 ευρώ για ανάπτυξη περισσότερων πάγκων από το προβλεπόμενο και κατ’ επέκταση για τη μη τήρηση της ελάχιστης απόστασης που προβλέπεται μεταξύ των πάγκων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του «Νέου Αγώνα»