Ποινή 400.000 ευρώ καταλογίσθηκε σε αγροτική εκμετάλλευση στην περιοχή της Λάρισας επειδή απασχολούσε για μια μέρα περί τους 39 αδήλωτους εργάτες σε θερινή συγκομιδή.

Ανηλεείς ποινές που απειλούν µε οικονομική εξόντωση εύρωστες κατά τα λοιπά αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στις αγροτικές περιοχές. Η Επιθεώρηση Εργασίας δείχνει να έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τις αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς αρκεί µια μέρα απασχόλησης χωρίς εργόσημο για τον καταλογισμό προστίμου ύψους 10.500 ευρώ για κάθε εργάτη.

Μια µέρα δυσκολιών στην εξεύρεση δηλωμένου προσωπικού κατά τη συγκομιδή, μπορεί να τινάξει στον αέρα τους κόπους µιας ζωής σε µια οικογενειακή αγροτική επιχείρηση που κατά τα λοιπά δεν έχει κανένα άλλο πρόβλημα.