Πρόταση ύψους 3,7 εκ. ευρώ θα υποβάλει ο Δήμος Μουζακίου στο πρόγραμμα «Αντώνης
Τρίτσης» για έργο που αφορά τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Στο πλαίσιο των
προσκλήσεων του χρηματοδοτικού προγράμματος, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ενέκρινε ομόφωνα την υποβολή σχετικής πρότασης για την υλοπο ηση έργου με τίτλο
«Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μουζακίου». Με την ένταξη του έργου, ο Δήμος επιδιώκει την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Επίσης την μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την ευκολότερη και ταχύτερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων.