Συνεχίζεται η προετοιμασία για το καθεστώς της αναδιανεμητικής ενίσχυσης και μετά τα στρεμματικά όρια μέσα στα οποία θα καθορίζεται η ενίσχυση, έχει ξεκινήσει να εξετάζεται και η κατανομή του ποσού ενίσχυσης προοδευτικά σε «σκαλοπάτια».

Τι σημαίνει ακριβώς αυτό: η έκταση που θα πριμοδοτείται από την αναδιανεμητική ενίσχυση ανέρχεται ανά αγρονομική περιφέρεια ενίσχυσης σε: Αροτραίες: 20-80 στρέμματα, Βοσκοτόπια: 30-120 στρέμματα, Δενδρώδεις: 10-20 στρέμματα. Εάν για παράδειγμα είναι να δοθεί ένα ποσό κατά μέσο όρο 15 ευρώ το στρέμμα (τόσο υπολογίζεται για όλες τις περιφέρειες ενίσχυσης), το ποσό αυτό εξετάζεται να δίνεται κλιμακωτά.

Δηλαδή, για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 75 στρέμματα να χορηγείται το 100% της ενίσχυσης (π.χ. 30 ευρώ) και για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 75 έως 100 στρμ. να χορηγείται το 80% της ενίσχυσης και για για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 100 στρμ. έως και 120 στρμ. να χορηγείται 50% της ενίσχυσης.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα