Τέσσερα έργα αποκαταστάσεων από τον «Ιανό» προωθεί ο Δήμος Σοφάδων

Την υλοποίηση τεσσάρων έργων αποκαταστάσεων για τις ζημιές που προκλήθηκαν απο τον “Ιανό”, συνολικού αρχικού προϋπολογισμού 1,26 εκ ευρώ, προωθεί ο Δήμος Σοφάδων.
Για τα συγκεκριμένα έργα, ακολουθήθηκε η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση με τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς .
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σοφάδων ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρακτικά των διαγωνισμών και ανέδειξε τους αναδόχους των εξής έργων:

-Διάνοιξη δασικού δρόμου στην κοινότητα Βαθυλάκκου, αρχικού προϋπολογισμού 357.120 ευρώ με τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση 13%.

-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τον Ιανό στις Δημοτικές Ενότητες Μενελαΐδας και Ρεντίνας, αρχικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ με τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση 7%.

-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τον Ιανό στις Δημοτικές Ενότητες Σοφάδων και Άρνης, αρχικού προϋπολογισμού 580.000 ευρώ με τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση 20%.

-Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο που προκλήθηκαν από τον Ιανό στη Δημοτική Ενότητα Ταμασίου αρχικού προϋπολογισμού 285.000 ευρώ με τον ανάδοχο να προσφέρει έκπτωση 12%.

Τα μέλη τις Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Παπαδόπουλος Χαράλαμπος και Φαλούτσος Βασίλειος κατά την τοποθέτηση τους ανέφεραν ότι «η εισήγηση επιβεβαιώνει τις προβλέψεις της παράταξής μας ότι απ’ τις διαπραγματεύσεις ο Δήμος μας θα είναι ο μόνος που δεν θα κερδίσει αφού οι σημερινές προσφορές κινούνται πολύ χαμηλότερα από εκείνες που θα επιτυγχάναμε αν γινόταν δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός. Έτσι, η επιλογή της δημοτικής αρχής οδηγεί σήμερα σε ακόμα τέσσερις εργολαβίες συνολικού ύψους 1,5 εκ ευρώ να χαρίζονται με μέσο όρο έκπτωσης 12%. Γι’ αυτό και επαναλαμβάνουμε την πρότασή μας αφού προηγουμένως απορρίψουμε τις σημερινές προσφορές ως ασύμφορες: Διαδικασία με διαπραγμάτευση αλλά με ανοιχτή και δημόσια πρόσκληση κι όχι πρόσκληση σε   συγκεκριμένους εργολάβους βάζοντας ως κατώτατο όριο οικονομικής προσφοράς το 30% ως έκπτωση επί των τιμών της μελέτης».