«Τρέχουν» αγρότες και φορείς στο Ν. Καρδίτσας για το ΟΣΔΕ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τελευταία ημέρα η σημερινή για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Αγρότες και υπεύθυνοι των Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων στο Νομό Καρδίτσας έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες σε έναν «αγώνα δρόμου» προκειμένου να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία για τις τελευταίες δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί ή έχουν δεσμευτεί στο σύστημα και δεν οριστικοποιήθηκαν.
Από αύριο και μέχρι τις 10 Ιουλίου, θα παραλαμβάνονται αιτήσεις με ποινή καθυστέρησης ανά εργάσιμη μέρα, 1% επί του ποσού ενίσχυσης που θα είχε δικαίωμα να λάβει ο παραγωγός.