Στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν οι Απολυτήριες Εξετάσεις στο Δημοτικό Ωδείο Καρδίτσας καθ΄όλα εντάξει και σύμφωνα με το Νόμο, τις εγκυκλίους και τις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής:

Α. Στη Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Τμήματος «Ειδικού Αρμονίας»οι κ.κ. Ντάλης Δημήτριος, Δ/ντής Δ.Ω.Κ. ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και ως μέλη : 1. Παρασκευή Βούρδα, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών Δ.Ω.Κ. 2. Αικατερίνη Κούβελου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών

3. Γιολάντα Ζάχου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών 4. Νικόλαος Τσιάντας, Καθηγητής Αν. Θεωρητικών

που αποτελούσαν την Εξεταστική Επιτροπή των Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2019 της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών Τμήματος «Ειδικού Αρμονίας»σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.181267/3413/1327/879/04.06.2019 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α . αποφάσισαν και απένειμανΠΤΥΧΙΟ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΡΜΟΝΙΑΣ» ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

1. Ζαχαρή Αικατερίνη του Κωνσταντίνου με βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,85 )

2. Καλημέρης Θωμάς του Γεωργίου με βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,85 )

3. Κατσάρα Ζωή του Θεοδοσίου με βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 10,00)

4. Παβέλη Δέσποινα του Δημητρίου με βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 10,00)

5. Παπαοικονόμου Ελευθερία-Νικολέττα του Κωνσταντίνου με βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,78 )

6. Πολύζου Κωνσταντίνα – Μαρία του Ιωάννημε βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,50 )

7. Τσίπρα Γλυκερία του Εμμανουήλ με βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,78 )

Β. Στη Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Τμήματος «Αντίστιξης»οι κ.κ. Ντάλης Δημήτριος, Δ/ντής Δ.Ω.Κ. ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και ως μέλη : 1. Αικατερίνη Κούβελου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών

2. Γιολάντα Ζάχου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών 3. Νικόλαο Τσιάντα, Καθηγητή Αν. Θεωρητικών

4. Χριστίνα Μαντοπούλου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών

που αποτελούσαν την Εξεταστική Επιτροπή των Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2019 της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών Τμήματος «Αντίστιξης»σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.181267/3413/1327/879/04.06.2019 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α . αποφάσισαν και απένειμαν

ΠΤΥΧΙΟ «ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ» ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

1.Κουνέλης Δημήτριος του Ιωάννη με βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,75)

2.Σιωρόπουλος Ιωάννης-Ορέστης του Δημητρίουμε βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,75)

Γ. Στη Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Τμήματος «Φυγής-Φούγκας»οι κ.κ. Ντάλης Δημήτριος, Δ/ντής Δ.Ω.Κ. ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και ως μέλη : 1. Αικατερίνη Κούβελου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών 2. Γιολάντα Ζάχου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών 3. Νικόλαο Τσιάντα, Καθηγητή Αν. Θεωρητικών 4. Αχιλλέας Μπίμπιλα, Καθηγητή Αν. Θεωρητικών

που αποτελούσαν την Εξεταστική Επιτροπή των Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2019 της Σχολής Ανώτερων Θεωρητικών Τμήματος «Φυγής –Φούγκας» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.181267/3413/1327/879/04.06.2019 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α . αποφάσισαν και απένειμαν

ΠΤΥΧΙΟ «ΦΥΓΗΣ-ΦΟΥΓΚΑΣ » ΣΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

1. Παπαδιά Δήμητρα του Αντωνίουμε βαθμό«ΑΡΙΣΤΑ» ( 9,83)

Δ. Στη Σχολή «Πιάνου »οι κ.κ. Ντάλης Δημήτριος, Δ/ντής Δ.Ω.Κ. ως Πρόεδρος της Επιτροπής, και ως μέλη : 1. Παρασκευή Βούρδα, Καθηγήτρια Πιάνου & Ειδική Καθηγήτρια Δ.Ω.Κ. 2. Αικατερίνη Κούβελου, Καθηγήτρια Πιάνου 3. Γιολάντα Ζάχου, Καθηγήτρια Αν. Θεωρητικών 4. Χριστίνα Μαντοπούλου, Καθηγήτρια Πιάνου

που αποτελούσαν την Εξεταστική Επιτροπή των Διπλωματικών Εξετάσεων Ιουνίου 2019 της

«Σχολής Πιάνου» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.181267/3413/1327/879/04.06.2019απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α . αποφάσισαν και απένειμαν

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

1. Κουτσώνη Άννα του Παναγιώτη με βαθμό ΑΡΙΣΤΑ (10) ΚΑΙ Α΄ ΒΡΑΒΕΙΟ

Ως εκπρόσωπος τουΥΠ .ΠΟ.Α ορίστηκε η Ιωάννα Αντωνίου, καθηγήτρια Μουσικής Μουσικού Σχολέιου Καρδίτσας βάση της υπ΄αριθμ.181267/3413/1327/879/04.06.2019 απόφασής του.