Παρά το γεγονός ότι τέτοιο καιρό συνήθως η αγορά διορθώνει και η προσοχή στρέφεται προς τη νέα παραγωγή, η τιµή του σκληρού στην Ιταλία δεν αποκλίνει περισσότερο από 2 ευρώ ο τόνος τιµή αποθήκης παραγωγού από τα επίπεδα στα οποία είχε σταθεροποιηθεί τον τελευταίο µήνα.

Άλλωστε η φετινή χρονιά ελάχιστα διαφέρει από την προηγούµενη κατά την οποία η αγορά υποχρεώθηκε να συµπληρώσει στην τιµή παραγωγού, την οποία κρατούσε επί µια τριετία σε ασύµφορα επίπεδα. Φέτος τα αποθέµατα είναι ελάχιστα, όπως και πέρυσι όταν οι αλωνιστικές µηχανές µπήκαν στα χωράφια µε τις αποθήκες άδειες. Επιπλέον η φετινή «διάθεση» της αγοράς δείχνει και πιο υγιής, αφού η «υστερία» που είχε εκδηλωθεί ένα χρόνο πριν εξαιτίας της πανδηµίας, καθιστώντας το εµπορικό περιβάλλον ευάλωτο, δεν υφίσταται.

Βέβαια φαίνεται ότι και η αγωνία των µύλων και των βιοµηχανιών θα είναι πιο προσγειωµένη φέτος, αφού αφενός υπάρχουν κάποια ελάχιστα αποθέµατα, αφετέρου και ο βιοµηχανίες ζυµαρικών δεν εισέρχονται στη νέα σεζόν µε άδειες αποθήκες, όπως συνέβη πέρυσι που ο πανικός της πρώτης καραντίνας άδειασε τα ράφια από µακαρόνια.

Όλα δείχνουν λοιπόν ότι τα 25 λεπτά το κιλό θα εγκαινιάσουν και τα φετινά αλώνια για την πρώτη ποιότητα σκληρού σίτου µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 13%. ∆εν θα µπορούσε άλλωστε να γίνει και διαφορετικά, αφού µετά από καιρό οι αγρότες βρήκαν κίνητρα από το ευρύτερο κλίµα και επένδυσαν πιο προσεκτικά και πιο καλά στην καλλιέργεια. Επιπλέον, οι ελλειµµατικές βροχές ανάγκασαν αρκετούς να ποτίσουν, κάτι που ανεβάζει το κόστος της καλλιέργειας, οπότε συνδυαστικά, όσοι εξασφαλίσουν ποιότητα και ποσότητα δεν φαίνονται διατεθειµένοι να δεχθούν τυχόν εκπτώσεις ως προς την τιµή.

Ένας ακόµα παράγοντας που αναµένεται ότι θα στηρίξει τη φετινή αγορά είναι και το διεθνές τοπίο, όπου τα σιτηρά στα χρηµατιστήρια αγροτικών εµπορευµάτων βρίσκονται σε ανοδικό κύκλο που δείχνει να έχει διάρκεια και στήριξη από τα θεµελιώδη. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετικές αγορές, η ιστορία έχει δείξει ότι όταν το µαλακό σιτάρι και το καλαµπόκι βρίσκονται σε άνοδο, συµπαρασύρουν και το σκληρό.

agronews.gr