Το «πράσινο φως» άναψε κατά πλειοψηφία η οικονομική επιτροπή του Δήμου Παλαμά για την ανάθεση τριών εργολαβιών αποκατάστασης ζημιών από θεομηνίες στο οδικό δίκτυο (αστικό και αγροτικό) του Δήμου, προϋπολογισμού 333.000 ευρώ έκαστη. Το έργο προβλέπει την εκτέλεση εργασιών στις Δημοτικές Ενότητες Παλαμά, Φύλλου και Σελλάνων για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από το καταστροφικό πέρασμα του «Ιανού».
Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Παλαμά κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας.

Ουσιαστικά η χρηματοδότηση ύψους 1 εκ ευρώ για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου, «σπάει» σε τρεις εργολαβίες, μία για την κάθε Δημοτική Ενότητα του Δήμου Παλαμά. Στην εισήγηση των θεμάτων στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο και Δήμαρχο Παλαμά κ. Γιώργο Σακελλαρίου, ότι με προηγούμενη απόφαση είχε εγκριθεί η μελέτη των έργων, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, ο καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης των έργων, καθώς και η συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης των συμβάσεων
Τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, στον Παλαμά στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παλαμά, έγινε η αποσφράγιση των προσφορών. Ανάμεσα σε τρεις αναδόχους για το κάθε έργο, η επιτροπή διαγωνισμού, πρότεινε τον ως ανάδοχο του κάθε έργου τον οικονομικό φορέα που προσέφερε μέση έκπτωση 18%.
Το σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα πρακτικά της επιτροπής και την ανάθεση των τριών έργων. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας κ. Φ.Καραΐσκου και Ε. Λύτρας καταψήφισαν, παρατηρώντας μεταξύ άλλων ότι «δεν εγκρίνουν τα πρακτικά και ως προς τον τρόπο διενέργειας κι ως προς το ποσό της έκπτωσης.
Άλλοι πληγέντες Δήμοι είχαν εκπτώσεις 20% κατόπιν σαφών οδηγιών της Περιφέρειας . Παρατηρείται να μην λειτουργεί η Δημοτική Αρχή προς όφελος των δημοτών. Επίσης ζητάμε εξηγήσεις πως έγινε η επιλογή των συγκεκριμένων εργολάβων, που ήδη έχουν πάρει ένα σωρό έργα απ τον Δήμο και όχι πχ ο Τζιώτας, ο Φλώρος, ο Θωμάς ή κάποιοι άλλοι».