ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΙΑ