Αγροτική παραγωγή, βουνό, λίμνες και θάλασσα αποτελούν μεταξύ άλλων τα γνωριμία χαρακτηριστικά του Ν. Καρδίτσας και της Θεσσαλίας. Σε αυτά θα μπορούσαν να προστεθούν και οι… συντάξεις, καθώς ο Νομός μας και η Θεσσαλία ευρύτερα, μπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές συνταξιούχων, καθώς σύνταξη λαμβάνει το 41% του πληθυσμού!

Όπως δείχνουν τα στοιχεία Μαρτίου του ηλεκτρονικού συστήματος «Ήλιος» το οποίο επανέφερε σε λειτουργία η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, ο μεγαλύτερος αριθμός συντάξεων καταβάλλεται στην Αττική (1.719.846).

Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 735.203 συντάξεις και η Θεσσαλία βρίσκεται στην τρίτη θέση με 303.232 συντάξεις. 41% στο Νομό Καρδίτσας Πιο αναλυτικά στο Νομός Καρδίτσας καταβάλλονται 46.648 συντάξεις, ποσοστό που αναλογεί στο 41% του πληθυσμού με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2011. Το ίδιο ποσοστό συνταξιούχων ως προς τον πληθυσμό διαμορφώνεται συνολικότερα και στη Θεσσαλία.

Από τις 46.648 συντάξεις στο Νομό Καρδίτσας, οι 33.289 είναι γήρατος, οι 7.553 θανάτου, οι 5.701 αναπηρίας και 105 ειδικές περιπτώσεις. Σε ότι αφορά την υπόλοιπη Θεσσαλία, στο Νομό Λαρίσης καταβλήθηκαν το Μάρτιο 111.848 συντάξεις, στο Νομό Μαγνησίας 87.206 και στο Νομό Τρικάλων 57.530. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στην Περιφέρεια Ηπείρου παρατηρείται η μεγαλύτερη τιμή (21,2%) του λόγου ποσού σύνταξης προς ΑΕΠ και ακολουθεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας με τιμή 19,2%. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με τιμή 10,2%.

Συνολικότερα στη χώρα, το συνταξιοδοτικό μας σύστημα συνταξιοδοτεί 302.283 περιπτώσεις με μέση σύνταξη τα 600 ευρώ σε ηλικίες από 20 ως 61 ετών, δηλαδή κάτω από τα σημερινά όρια συνταξιοδότησης Σύμφωνα με την έκθεση του Μαρτίου, η μέση σύνταξη κινείται στα 724 ευρώ, με το σύστημα να πληρώνει συνολικά 4.426.436 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.772.590 ήταν κύριες, οι 1.247.455 επικουρικές και 406.391 μερίσματα.

Στην ηλικιακή κατανομή των συντάξεων το 29% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 33,5% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,4% μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,4%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,3% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.