Μετά την επιτυχημένη εκδήλωση με τον εναέριο χορό σε αερόστατο τον Ιούλιο, το Σαββατοκύριακο 29-30 Αυγούστου, η μοναδική εταιρία στη χώρα που έχει αερόστατα, έκανε τα πρώτα δοκιμαστικά βήματα σε αμιγώς επαγγελματική βάση. Πραγματοποιήθηκαν πέντε πτήσεις με αερόστατα επάνω από τη λίμνη με 25 επιβάτες, που ήλθαν στη λίμνη Πλαστήρα από διάφορα σημεία της Ελλάδος, αποκλειστικά για την εμπειρία αυτή.

Η έναρξη της νέας δρα- στηριότητας έχει την υποστήριξη του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και στόχος είναι να καταστεί η λίμνη μοναδικό σημείο αναφοράς για την εμπειρία του αερόστατου. Για την ενθάρρυνση της εταιρίας να εγκατασταθεί μόνιμα στη λίμνη, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προγραμματίζει τη διαμόρφωση χώρου (αεροστατοδρομίου) στο Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου, με άλλες υποστηρικτικές διευκολύνσεις, απαραίτητες για την μόνιμη παρουσία των αερόστατων.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα