Υπεγράφη η σύμβαση και ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των οδικών υποδομών στο Δήμο Μουζακίου

Υπεγράφη χθες στο Μουζάκι η σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αναδόχου για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων για τις καταστροφές που υπέστησαν από τον «Ιανό» συνολικού προϋπολογισμού 1 εκ ευρώ.

Στην εργολαβία συμπεριλαμβάνεται και ο δρόμος που συνδέει το Ανθοχώρι με τη Λ. Πλαστήρα που έχει υποστεί εκ νέου ζημιές όπως ενημέρωσε με σχετικό ρεπορτάζ ο «Νέος Αγών».

«Υπογράψαμε  τη σύμβαση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Μουζακίου», με τον εκπρόσωπο της αναδόχου τεχνικής εταιρίας «ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», παρουσία του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, Βασίλη Φούκα. Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε ο «Ιανός» και θα γίνουν παρεμβάσεις σε τουλάχιστον 30 σημεία του Δήμου μας που επλήγησαν. Με σωστό σχεδιασμό και μέλημα την ασφάλεια όλων αποκαθιστούμε και ενισχύουμε τις υποδομές του Δήμου μας, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα», τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης.
Στις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που θα εκτελεσθούν με το παρόν έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Αποκαταστάσεις δρόμων χαλικοστρωμένων τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων, (σποραδικές ασφαλτοστρώσεις– ταπητίδια σε λακκούβες – καθιζήσεις κτλ) σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μουζακίου.
2. Ενίσχυση των καταπτώσεων µε τοιχία σκυροδέµατος (οπλισμένα ή μη) κατάντι και ανάντι των οδών.
3. Αποκαταστάσεις υδραυλικών υποδομών όμβριων και ενίσχυσης τους (αγωγοί – σχάρες – φρεάτια) για πλήρη απορροή όμβριων υδάτων.
4. Αποκαταστάσεις διαβάσεις ρεμάτων, με κιβωτοειδείς οχετούς και ιρλανδικές διαβάσεις.
5. Αποκατάσταση των συρματοκιβωτίων, για την προστασία των πρανών ρεμάτων.
6. Σποραδικός καθαρισμός (μόνο τα φερτά υλικά) – εκβάθυνση – διευθέτηση των ρεμάτων που εκτράπηκαν και υπερχείλισαν προκαλώντας ζημιές στις υποδομές.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.000.000,00 € με τον ΦΠΑ 24 % και η χρηματοδότηση του θα γίνει από το Π∆Ε 2020 (ΣΑΕ 871 ).
Σύνολο Εργασιών : 806.451,61 €
Φ.Π.Α. (24%) : 193.548,39 €
Γενικό Σύνολο : 1.000.000,00 €