Εννέα οινοποιεία στη Θεσσαλία εκδήλωσαν ενδιαφέρον να προβούν σε απόσταξη κρίσης, μέτρο που υιοθέτησε το ΥπΑΑΤ για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid 19. Πρόθεση απόσταξης εκδήλωσαν 121 οινοποιεία σε όλη τη χώρα για 32.984 τόνους. Η Κορινθία είναι ο νομός με τα περισσότερα αιτήματα, στον οποίο 27 οινοποιεία εκδήλωσαν πρόθεση απόσταξης για 7.700 τόνους και ακολουθούν το Ηράκλειο Κρήτης με 12 οινοποιεία και 7.400 τόνους, η Αττική με 6 οινοποιεία και 3.000 τόνους, το Β. Αιγαίο με δυο οινοποιεία και 3.200 τόνους και η Θεσσαλία με 9 οινοποιεία και 1.598 τόνους.

Αναλυτικότερα στην έντυπη έκδοση του Νέου Αγώνα